Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viacaligula caligula
9997 c73c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viatalarcio talarcio
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
3045 71ab 500
Reposted fromteijakool teijakool viakotfica kotfica
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viakotfica kotfica
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viawakemeupx wakemeupx
3264 887b 500
Reposted fromfrenzy frenzy viatobecontinued tobecontinued
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viatobecontinued tobecontinued
0937 48ab 500
Reposted fromzie zie viazouza zouza
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viawakemeupx wakemeupx
6926 f9c6 500
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
2932 3f91 500
Reposted fromkot kot viagarethbrown garethbrown
2194 35d0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl