Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9263 16cc 500
Reposted fromkarahippie karahippie
7630 4e05
Reposted fromwentyl wentyl viadeparter departer
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex viadeparter departer
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viadeparter departer
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viadeparter departer
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viadeparter departer
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viadeparter departer
2668 3d41 500
mirror
Reposted fromstonerr stonerr viadeparter departer
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadeparter departer
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viadeparter departer

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viadeparter departer
8819 0fef 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viadeparter departer
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeparter departer
6037 c935
Reposted froms3 s3 viadeparter departer
7263 f327 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudosci rudosci
8600 9abe 500
Reposted fromxawery xawery viarudosci rudosci
0252 845c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viazouza zouza
6354 5a81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viakatkonak katkonak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl