Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSuckMyDick SuckMyDick
Nadmierna szczerość to nagły spadek notowań u innych, nie wie pan?
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
4916 f9a3
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vianyaako nyaako
1948 4558 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
4238 a54f 500
Reposted from1911 1911 viadivi divi
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatalarcio talarcio
4751 b197 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatalarcio talarcio
via
1st sentence -- not so much, 2nd sentence -- quite
Reposted fromhairinmy hairinmy viadivi divi
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić
— W. Chmielarz
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadivi divi
6528 53b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viayouaresonaive youaresonaive
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky viatobecontinued tobecontinued
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamisspandora misspandora
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakotfica kotfica
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viatalarcio talarcio
8201 45bd 500
1672 6f9b 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl