Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viatobecontinued tobecontinued
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
2932 3f91 500
Reposted fromkot kot viagarethbrown garethbrown
8092 6043 500
Reposted fromjalu jalu viarudosci rudosci
2194 35d0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
0409 11c8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaOpaaal Opaaal
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatalarcio talarcio
0091 2d0b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadunkellicht dunkellicht
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover

To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.

— z listu do A. Osieckiej

Reposted fromjoyce-james joyce-james viatrzydwaraz trzydwaraz
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadymartini ladymartini
0911 c320
Reposted frombyheart byheart vialadymartini ladymartini
7595 4d42 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialash-lash lash-lash
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viaMagnolia11 Magnolia11
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaMagnolia11 Magnolia11
7125 ba16 500
Reposted fromzciach zciach viaWinterwarez Winterwarez
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaimpressive impressive
W załączeniu przesyłam państwu intrygujące CV absolwenta ciekawego, choć nierokującego kierunku; mogę się pochwalić stuletnim doświadczeniem we wszystkim, zrobieniem większej liczby lodów panom prezesom, niż ich zrobiła Algida, obsługą wszystkich sprzętów, od iPhone'a przez ksero po kosiarkę do trawy, oraz znajomością dziesięciu języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język nienawiści. Mogę robić wszystko - od kawy po laskę. Zaznaczam również, że z pensji chciał (a) bym móc opłacić bilet tramwajowy. Do moich zalet zaliczyć można także absolutny brak zobowiązań. Mój stan cywilny można określić pojęciem z encyklopedii muzycznej: maksisingiel, nie mam też dzieci ani kredytu hipotecznego. Ba, nie mam nawet zdolności kredytowej.
— Patrycja Pustowiak, "Samotna wilczyca", Gazeta Wyborcza Duży Format, 24.12.14
Reposted from1923 1923
4736 5ff8
Reposted from1923 1923 viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl